Als we elkaar begrijpen, respecteren we elkaar.

Vindt u het belangrijk dat de communicatie tussen medewerkers met diverse culturele achtergronden goed verloopt? Wilt u investeren in de taal- en cultuurontwikkeling van uw medewerkers?

Over mij

In 2010 heb ik mijn master in communicatiewetenschappen behaald aan de universiteit van Tilburg. Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in interculturele communicatie. Omdat ik een enorme interesse heb in culturen heb ik veel gereisd. Tijdens een buitenlandstage in het Midden-Oosten is mijn passie voor het doceren ontstaan. Om die reden ben ik als docent Nederlands en Communicatie aan de slag gegaan in het mbo-onderwijs. Via de Fontys hogeschool heb ik mijn lesbevoegdheid behaald. Om mijn interculturele achtergrond en mijn liefde voor doceren te combineren heb ik 'Intercultureel Nederland' opgericht. Ik sta officieel ingeschreven bij het CRKBO en kan om die reden de trainingen btw-vrij aanbieden. De trainingen en workshops die ik heb ontwikkeld zijn zeer succesvol, voor zowel mijn opdrachtgevers en cursisten, als voor mijn persoonlijke behoefte aan het vinden van voldoening in mijn werk.

intercultureel Nederland vertaalt nu ook uw documenten naar begrijpelijk nederlands!

Vele van mijn opdrachtgevers komen problemen tegen bij hun correspondentie. Brieven, folders, informatieboekjes etc. zijn vaak van een te hoog Nederlands taalniveau waardoor een groot deel van hun medewekers essentiële informatie niet meekrijgt. Intercultureel Nederland vertaalt deze documenten naar het Nederlands dat ze wel begrijpen, en zorgt op die manier voor een betere informatieoverdacht. Meer weten? Neem dan snel contact op!